Uwierz w World of Mouth Marketing i zaufaj mu!

World of Mouth Marketing, w Polsce  szerzej znanym  pod pojęciem marketingu szeptanego, umacnia swoją pozycję jako najbardziej wpływowe rozwiązanie w sprzedaży, marketingu i promocji marki. Sprawia on że stworzona i udostępniona informacja sama się rozprzestrzenia, i trafia do nowych odbiorców. Często zapomina się jednak o najważniejszym atucie jaki niesie za sobą WoMM- o zaufaniu do przekazanej treści.

Dla tych, którzy pierwszy raz spotykają się z tym pojęciem, postaram się krótko objaśnić, czym jest WoMM. WoMM to zaawansowana technika wykorzystywana w celu tworzenia i przekazywania opinii na dany temat. Właściwie użyta, może być wykorzystana zarówno do stworzenia i wykreowania pozytywnego wizerunku, jak i do zniszczenia pozytywnej opinii, nawet najpotężniejszej marki, czego przypadkiem może być ostatnia wpadka Samsunga. WoMM zakłada stworzenie treści, która ze względu na swoje walory, będzie dobrowolnie powielana przez społeczeństwo.

Polski termin „marketing szeptany” jest przez wiele osób uznawana za niewłaściwy, sugeruje on jedynie ustne formy przekazu. W praktyce WoMM to nie tylko kwestie przekazywane ustnie, ale przede wszystkim treści zamieszczane w Internecie. Do WoMM zaliczymy, więc rozmowę grupy znajomych podczas gry w kręgle, jak i rozmowę na forum internetowym.

Metoda ta znajduje wiele zastosowań i jest doskonałą alternatywą dla internetowych banerów reklamowych, czy radiowych lub telewizyjnych klipów, na które większość społeczeństwa już się uodporniła i całkowicie je ignoruje. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez organizację Nielsen, źródła w których obecny jest WoMM są uznawane za wiarygodne [1].

 

(fot.) Zaufanie względem źródła przekazywanych informacji. Sondaż badania opinii 2012 przeprowadzony przez Nielsen

Z opublikowanych przez Nielsen danych statystycznych wynika, że największym zaufaniem cieszą się rekomendacje od osób znajomych. Takie informacje za rzetelne uznaje aż 92% badanych. Oznacza to, że jeżeli konsument będzie zadowolony z naszego produktu lub usługi i opowie o tym dziesięciu swoim znajomym to 9 z nich uzna tę informacje za prawdziwą i użyteczną.

70% badanych zadeklarowało, że wierzy w opinie publikowane w Internecie przez innych użytkowników, 58% ufa treści artykułów publikowanych np. w gazetach, podobnie jak 58% badanych deklaruje zaufanie do informacji publikowanych na stronach danej firmy lub marki.

Innym źródłom ufa zaledwie 50% lub mniej badanych. Oznacza to, że większość społeczeństwa uznaje za godne zaufania źródła, które tworzą tzw. szept, czyli domenę strategii WoMM.

Tak więc budując kampanie reklamową dla swojej firmy warto przeanalizować kanały w których będzie widoczna. O ile reklamy telewizyjne nadal uznawane są za swego rodzaju wymóg, który należy wykorzystać w swojej kampanii. O tyle jednak, wpływy reklam telewizyjnych są krótkodystansowe w przeciwieństwie do reklamy opartej na WoMM.

Jeśli w swojej kampanii reklamowej wykorzystasz klip telewizyjny, to z pewnością dotrze on do ogromnej grupy odbiorców. Jednakże informacja ta nie zostanie uznana za „zaufaną”. Poszerz więc kampanię o działalność w social media, i spraw by ludzie sami zaczęli mówić o twoim produkcie, usłudze lub po prostu o twojej firmie. A wtedy odbiorcy odwdzięczą się zaufaniem i zainteresowaniem.

 

Źródła: [1] http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-global-consumers-trust-in-earned-advertising-grows.html Dane pochodzą z dnia 2017.01.16