Pokolenie C – jak nawiązać relację z nowego rodzaju konsumentami?

Określenie Generation C pojawiło się zupełnie niedawno. Odnosi się ono do grupy młodych osób o cechach, z jakimi dotąd się nie zetknięto, jakich sobie nawet nie wyobrażano. Specyfikę tej grupy tworzy rozwijający się rynek technologii i gadżetów, a także kanały informacyjne i możliwości komunikacyjne niesione przez globalny Internet. Są  to osoby tak głęboko zanurzone w wirtualnym świecie, że niemal nie potrafiłyby bez niego funkcjonować. Prawie każdy młody człowiek jest obecnie posiadaczem smartfona i użytkownikiem Internetu. Wielość i różnorodność portali i aplikacji służących do komunikacji i wymiany informacji jest przytłaczająca, a dla przedstawicieli nawet niewiele starszych pokoleń wręcz trudna do opanowania. Niejeden trzydziestoparolatek drapie się z niezrozumieniem po głowie słysząc o takich kanałach przekazu jak WhatsApp, czy Snapchat. Młodsi internauci natomiast to eksperci w korzystaniu z tych możliwości. Nakreśla to charakterystyczny sposób bycia, jaki ci ludzie wiodą. Oto pewne statystyki dotyczące zwyczajów członków pokolenia C:

  • 90% z nich zamieszcza w Sieci treści przynajmniej raz w miesiącu
  • 83% przynajmniej raz umieściło zdjęcie online
  • 76% odwiedza YouTube przynajmniej raz w tygodniu
  • 59% korzysta z Internetu jako głównego źródła rozrywki
  • 56% daje się przekonać reklamom zamieszczonym na YouTube
  • 55% pozostaje w łączności z powyżej 100 osobami poprzez media społecznościowe

Chcąc określić pokolenie C w kategoriach wiekowych specjaliści wskazują na osoby urodzone pomiędzy 1982 a 1996 rokiem. Istnieje jednak wielu zwolenników obejmowania członków tej grupy raczej w ramach wspólnego, specyficznego stylu życia zamiast w odniesieniu do daty urodzenia.

% Osób tworzących content przynajmniej raz w miesiącu

Zaistnienie tej nowej, ściślej, niż kiedykolwiek związanej z mediami grupy odbiorców otwiera przed marketingowcami szereg niezwykłych możliwości. Konsumenci pokolenia C chcą być kreatywni i otwarci, pragną istnieć w łączności z innymi, tworzyć społeczności. Umiejętnie zaangażowani przez przedstawicieli firmy mogą stać się jej najlepszymi klientami, ale też nośnikami reklamy – adwokatami Brandu. Tę rolę przyjmują bardzo chętnie, jako adwokaci Brandu potrafią być niezwykle pracowici i oddani. Dwie trzecie badanych przyznaje otwarcie, że jeśli darzy sympatią jakąś markę, wszystkim o niej opowiada, wszędzie ją zachwala. Warto zatem pozyskiwać takich „fanów”.

Należy podkreślić, że członkowie generacji C to zachłanni konsumenci, jak żadne wcześniejsze pokolenie uwielbiają kupować. Oczywiście chętnie korzystają z promocji, ale również łatwo angażują się we wszelkie inne akcje marketingowe prowadzone przez daną markę. Znajdując odpowiedni sposób, by do nich dotrzeć firma pozyskuje najwierniejszych nabywców, co za sprawą internetowego (i nie tylko) WoMu otwiera jednocześnie drogę do pozyskania większej ilości klientów. Od gadżetów elektronicznych i biletów lotniczych, przez ubrania i buty aż do kosmetyków i zdrowej żywności – przedstawiciele pokolenia C kupują 3,6 razy częściej, niż członkowie innych pokoleń. Jednocześnie ochoczo dzielą się swymi doświadczeniami z daną marką wszędzie tam, gdzie tylko mogą. Uwielbiają uchodzić za znawców Brandu i być nośnikami rekomendacji. Cieszą się, gdy mają wpływ na marketing firmy. Generowanie opinii realizuje jedną z podstawowych cech tego pokolenia, jest to bowiem młodzież, która kocha tworzyć. Z tego też powodu niemal każdy z nich zamieszcza treści online – czy są to zdjęcia, filmy, wpisy na blogach , czy też właśnie opinie na temat danej marki. Kreatywność oznacza stworzenie czegoś wartościowego i podzielenie się tym z innymi. Robimy to, gdyż jest to inspirujące i konieczne dla naszego świata (Liz, USA).

Charakterystyka zakupowa Pokolenia C

Pokolenie C żyje w czasie teraźniejszym, mistrzowsko kontrolując media i technologię. Zaspokaja to ich głód informacji i potrzebę przynależności do grupy. Ci młodzi ludzie są uzależnieni od pozostawania w kontakcie z przyjaciółmi niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Jednocześnie nieustannie pragną brać czynny udział w tworzeniu grup społecznych, co odbywa się właśnie poprzez umieszczanie odpowiednich treści online – taką działalność deklaruje 7 na 10 ankietowanych. Mamy dostęp do tak wielu informacji i możemy je pozyskiwać bardzo szybko dzięki Internetowi. To kształtuje sposób, w jaki się porozumiewamy, zdobywamy wiedzę, korzystamy z rozrywki i uczymy się (Luke, UK).

Ta generacja stanowi nową siłę w marketingu – jej członkowie nie tylko kupują, ale dzieląc się swymi doświadczeniami wywierają wpływ na innych użytkowników. Dla nich czasy pasywnej konsumpcji już minęły, obecnie są osobiście zaangażowani w marketing ulubionych marek. Brandy stale opracowują sposoby na nawiązywanie relacji z tak oddanymi odbiorcami, którzy – jeśli stworzą sobie wizerunek adwokata Brandu – niejednokrotnie przyznają, iż ich znajomi sami zwracają się do nich z prośbą o radę odnośnie zakupu. Charakterystyczne dla tych osób jest również to, że pragną one dostawać to, czego chcą  wtedy, kiedy chcą, są wymagający, a duża konkurencja na rynku sprawia, że jeśli już przyjmą do swoich łask jakąś markę, oczekują  czegoś w zamian, chcą współuczestnictwa w działalności tej firmy i częściowego przejęcia kontroli.

Generacja C jest przyszłością. Powinien o tym pamiętać każdy właściciel korporacji i każdy specjalista od reklamy. O te młode, zanurzone w świecie komunikacji internetowej osoby trzeba nieustannie dbać śledząc ich zainteresowania i nowe trendy, a także regularnie dostarczając im wiadomości na temat swojego Brandu. Należy dać im możliwość uczestnictwa w życiu firmy, w jej marketingu, nie wolno ich lekceważyć, ani o nich zapominać. Obecnie marketing to oni – otwarte, zachłanne, szukające więzi, pełne pasji pokolenie C.
source: https://www.thinkwithgoogle.com/articles/the-power-of-gen-c-connecting-with-your-best-customers.html